Praha 4 Rozárčina

Projekty

V naší mateřské škole je od  1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 realizován projekt "Péče o dvouleté děti" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_023/0003714 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.


Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Budějovická" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0./17_045/0000658 financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.                 

Vrátit se zpět na školku