Černošice

KinderGarten Černošice je soukromá jazyková mateřská školka, akreditovaná MŠMT, která nabízí program pro děti předškolního věku.

Naší vizí je otevřená, efektivní a moderní anglická školka, ve které se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče. Vytváříme prostředí, které je přátelské, podnětné, hravé a podporuje osobnost dětí, prostor, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojení a kde jsou účelně využívány všechny zdroje. Usilujeme o to, aby se naše školka stala profesně vysoce ceněným zařízením s kvalifikovanými zaměstnanci, kteří jsou vyspělými, jedinečnými a v kolektivu nepostradatelnými osobnostmi.

O děti pečujeme podle jejich individuálních potřeb, poskytujeme jim podporu, laskavé vedení a dostatek podnětů ke zkoumání, objevování a tvoření. Náš vzdělávací program je v souladu s požadavky MŠMT a zároveň poskytuje nadstandardní jazykové vzdělání. Děti, které naší školku opouštějí, jsou výborně připravené pro pokračování na mezinárodních i českých základních školách, přirozeně komunikují v anglickém jazyce a vnímají jej jako běžnou součást svého života. Kromě péče o jazykovou vybavenost a rozumové schopnosti "našich" dětí věnujeme velkou pozornost jejich sociálním dovednostem, zejména schopnosti navázat kamarádské vztahy, spoluvytvářet prostředí pohody a spolupracovat s ostatními.

Dbáme na to, aby společně strávené chvíle byly příjemné a přínosné pro všechny, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů s naším zařízením spjati. Naše školka je plná smíchu, porozumění, přátelství a aktivních a spokojených dětí.

Přijďte se k nám podívat!