Praha 4 Rozárčina

Odpolední klub anglického jazyka pro ZŠ 2024 - 2025

Tento kurz je určen dětem z 1. až 5. třídy základní školy, kteří si chtějí udržet dosavadní získané znalosti anglického jazyka a nadále se v něm zdokonalovat. Výuka probíhá v malých skupinkách pod vedením rodilé mluvčí v prostorách naší mateřské školy.

  • Zahájení v úterý 10. 9. 2024 pro 1. - 3. třída ZŠ
  • Zahájení ve čtvrtek 12. 9. 2024 pro 3. - 5. třída ZŠ
  • Úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin
  • Vyzvedávání dětí - ZŠ Jeremenkova, ZŠ K Sídlišti a ZŠ Horáčkova
  • Výukové materiály
  • Odpolední svačina, pitný režim
  • Cena za 1. pololetí - 14 lekcí (září – prosinec) - 10.000,-Kč
  • Cena za 2. pololetí - 23 lekcí (leden – červen) - 16.500,-Kč

Vrátit se zpět na školku