Praha 4 Rozárčina

Odpolední klub anglického jazyka pro ZŠ

Tento kurz je určen dětem z 1. až 4. třídy základní školy, kteří si chtějí udržet dosavadní získané znalosti anglického jazyka a nadále se v něm zdokonalovat. Výuka probíhá v malých skupinkách pod vedením rodilé mluvčí v prostorách naší mateřské školy.

  • Zahájení v úterý 13. 9. 2022 pro 3. - 4. třída ZŠ
  • Zahájení ve čtvrtek 15. 9. 2022 pro 1. - 2. třída ZŠ
  • Úterý a čtvrtek od 13:30 do 17:30 hodin
  • Vyzvedávání dětí - ZŠ Jeremenkova, ZŠ K Sídlišti a ZŠ Horáčkova
  • Výukové materiály
  • Odpolední svačina, pitný režim
  • Cena za 1. pololetí - 14 lekcí (září – prosinec) - 10.000,-Kč
  • Cena za 2. pololetí - 23 lekcí (leden – červen) - 16.500,-Kč

Vrátit se zpět na školku