Praha 4 Rozárčina

Cenové programy

Program All Inclusive3x týdně4x týdně5x týdně
08:00 - 18:00 - celý den20.000,- CZK / měsíc21.000,- CZK / měsíc22.000,- CZK / měsíc
08:00 - 13:00 - dopoledne17.000,- CZK / měsíc18.000,- CZK / měsíc19.000,- CZK / měsíc
 • Měsíční školné zahrnuje:

 • Kompletní vzdělávací program v anglickém jazyce a českém jazyce
 • Mensa NTC Learning club
 • Klub Předškoláka (5+) - Písmáčkovy úkoly
 • Interaktivní tabule - výukové programy akreditované MŠMT
 • Logopedická prevence - Logohrátky
 • Stravné (přesnídávka, oběd, odpolední svačina) a pitný režim
 • Odpolední aktivity (například: Zpívánky, Sportem ku zdraví - sportovní průprava, klub vaření, čtenářský klub a jiné)
 • Výlety a tematické akce (1x měsíčně)
 • Fotografování ve školce (1x ročně)
 • Health week ve školce (1x ročně) -  návštěva odborníka (logoped, psycholog, fyzioterapeut, oční vyšetření a jiné)
 • Test školní zralosti (5+) – psychologické vyšetření dětí před vstupem do ZŠ
 • 10% sleva na sourozence ve školce

 • Měsíční školné nezahrnuje:

 • Školka v přírodě

Vrátit se zpět na školku