Naše vize

Naším mottem je HRA, protože to nejdůležitější, co by děti v předškolním věku měly dělat je – hrát si. Děti jsou vtaženy hravou formou do výuky a do všech přidružených aktivit.

Jan Ámos Komenský
motto: Škola hrou

Naší vizí jsou spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou. Našim klientům nabízíme kvalitní služby, efektivní způsob vzdělávání dětí a vždy něco navíc. Proto je strategií firmy neustálá inovace a hledání nových podnětů. V současné době patří mezi nové projekty spolupráce s Centrem nadání a dětskou Mensou. Vzdělávacím záměrem našich školek je navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Programy jsou tedy určeny dětem všech národností ve věku od 18 měsíců do 7 let. Vycházíme z faktu, že včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma ukazuje jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyty v zahraničí. Zaručujeme kvalitu nad kvantitou a velmi se nám osvědčila kombinaci českého lektora s rodilým mluvčím, která vede ideálním způsobem k seznámení s cizím jazykem.

Aktivity

Rozvíjíme intelektuální a tvůrčí schopnosti dětí již od útlého věku širokou nabídkou nadstandardních odpoledních aktivit. V nabídce jednotlivých školek jsou nejen rozmanité zájmové kroužky (dramatický, pohybový, výtvarný, jóga, zumba, keramika, Metoda dobrého startu, hra na zobcovou  flétnu a jiné), ale i pestré nadstandardní aktivity (golf, tenis, jízda na koních, návštěvy solné jeskyně, logopedická prevence, tématické výlety a návštěva divadel a jiné).

Strava

Nabízíme kvalitní a vyváženou stravu po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. V případě jakýchkoliv individuálních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. bezlepková, vegetariánská strava) rádi zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim.

Pitný režim

Pitný režim je velice důležitý, a proto je dostatečně zajištěn po celý den. Dětem jsou nabízeny neslazené nápoje (např. ovocné nebo černé čaje), neperlivá voda nebo sirup.

Health week aneb týden prevence

Dvakrát ročně nabízíme dětem pravidelné prohlídky u odborných lékařů (psycholog, logoped, fyzioterapeut, oční vyšetření a jiné), kteří dohlížejí na správný vývoj každého jedince.

Letní prázdniny

Provoz školky zůstává zachován i během letních prázdnin. Letní prázdninový program plný zábavy, her, soutěží a výletů je určen všem dětem ve věku od 18 měsíců do 7 let, což může být přínosem zejména pro rodiče dětí, jejichž školky jsou po dobu letních prázdnin zavřeny.

Objekty školek

Vzhledem k přísným kritériím, které klademe na všechny prostory, vznikají školky v nových nebo kompletně rekonstruovaných objektech. Výuka je zajištěna v klidném prostředí vilky s vlastní zahradou, kde jsou instalovány houpačky, klouzačky a prolézačky. Všechny třídy jsou moderně vybaveny a celková koncepce vnitřních úprav objektu je směřována k tomu, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji. Navození rodinné atmosféry v takových prostorách velmi pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, kamarády a učitele. Každé dítě má ve školce své zázemí, kde si může ukládat hračky a své osobní věci. Věříme, že díky našemu individuálnímu přístupu, se děti po celou dobu ve školce budou cítit dobře.

iCare systém

Jako první v České republice jsme nabídli našim klientům nadstandardní službu iCare System, díky němuž naši klienti mohou své děti pozorovat online ze společných prostor školky. Jedná se o zcela zabezpečený vizuální kontakt. V každé školce je instalována web kamera pomáhající rodičům neztratit kontrolu nad dítětem ani v době, kdy je ve školce. Tuto službu doporučujeme využívat rodiči zejména v případech, že dítě nebylo ještě doposud v kolektivu. Rodič má tak možnost si ověřit, zda se rozhodl správně – zda se jeho dítě směje, hraje si, má mezi sebou kamarády. Vypovídací hodnota tohoto přenosu je v prvních týdnech a měsících zcela výjimečná. Každý rodič vlastní specifický kód, s jehož pomocí se přihlašuje do systému a může tak sledovat online přenos aktivit dětí po celý den. Přes tuto internetovou aplikaci má rodič k dispozici taktéž aktuální informace o svém dítěti.

Pro více informací volejte: 776 003 003