Praha 10 Třebešín

Náš den

08:00 — 08:30 Příchod do školky, volná hra ve třídě spolu s pedagogy

08:30 — 08:45 Ranní kruh – témata dle vzdělávacího programu Lipa

08:45 — 09:00 Ranní cvičení

09:00 — 09:15 Dopolední svačina

09:15 — 10:00 Výchovně-vzdělávací činnost: tvůrčí, výtvarné, dramatické a hudební činnosti

10:00 — 12:00 Pobyt venku- pobyt na zahradě, vycházky po okolí a na okolní hřiště

12:00 — 12:30 Oběd

12:30 — 12:45 Hygiena před odpočinkem, čištění zoubků

12:30 — 13:00 Vyzvedávání dítěte po obědě

12:30 — 14:30 Polední klid, spánek, četba, klidová činnost pro nespavce

13:45 — 14:30 Předškolní příprava

15:00 — 15:15 Odpolední svačina

15:00 — 15:45 Odpolední aktivity, kroužky

16:00 — 17:30 Pobyt venku, volná hra

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500