Praha 10 Třebešín

Projekty


Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Třebešín, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001546 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.


Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Třebešín II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001688 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU."

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím využití ICT v mateřské škole třebešín, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015461 podpořený z výzvy č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT,

Tento projekt je spolufinancován z EU

Vrátit se zpět na školku