Praha 10 Třebešín

Kroužky

Odpolední kroužky a aktivity probíhají pravidelně každý den mezi 15:00 – 16:00. Délka kroužku je přizpůsobena věku dítěte. Přehled aktuálních kroužků a aktivit:

Výtvarný kroužek

Ve výtvarném kroužku se děti učí novým výtvarným technikám jako je: malba temperou, kresba tuší a uhlem, kresba tužkou a suchým a mastným pastelem. Děti se učí jak kreativně vyjádřit svoje představy. Výtvarný kroužek přispívá k rozvoji představivosti, fantazie a také k soustředění na práci s výtvarným médiem. Děti se učí nebát myslet originálně a spontánně tvořit.

Sportovní kroužek

Díky zpracování kroužku, který obsahuje jak pohybové hry, protahování, posilování, běh a koordinační cvičení se děti naučí kladnému vztahu k pohybu. Součástí sportovního kroužku je také jóga, která děti učí nácvik různých ásán a také dechová a relaxační cvičení.

Hudební kroužek

Děti si osvojují rytmus a vylepšují koordinaci pohybu. Vytleskávají, používají Orffovy nástroje, učí se krátké sestavy a tanečky. Doprovodem je většinou kytara nebo klávesy. Střídá se hudební kroužek s rodilým mluvčím a českým pedagogem. Děti si tak osvojí klasické české i populární anglické písně.

Kroužek vaření

Tento kroužek je velmi populární. Děti zde procvičují jemnou motoriku, krájí, odměřují, dochucují. Výsledek svého snažení pak velmi rády nabídnou rodičům ochutnat. Víme, že ve zdravém těle zdravý duch a proto děti vedeme ke zdravému životnímu stylu.

Kroužek Němčiny

Kroužek německého jazyka má za cíl zprostředkovat základy německého jazyka a jeho použití v komunikaci. Všechny výukové aktivity se provádějí hravě a zábavně. Nejčastěji se zařazují didaktické hry, které jsou pro děti nejpřirozenější. Němčina se tak přidává ke dvoum jazykům u nás v mateřské škole.

Vrátit se zpět na školku