Praha 4 Háje Chytrá Sovička

Rozvrh dne

Denní plány jsou navrženy podle potřeb dětí, mohou se mírně odlišovat pro jednotlivé věkové skupiny a jakákoliv plánovaná změna je včas oznamována rodičům.

Berušky (mladší děti) (Po – St v anglickém jazyce)

07:30-08:30

Volná hra

08:30-09:00

Ranní kruh – téma týdne

09:00-9:30

Svačinka

9:30 -10:00

Dopolední aktivita

10:00-11:30

Pobyt venku

11:30-12:00

Oběd

12:00-12:30

Pohádka

12:30-14:30

Odpočinkové a relaxační hry (spánek)

14:30-15:00

Odpolední svačinka

15:00-15:30

Odpolední aktivity

15:30-17:30

Volné hry, odchod domů

 

Žabičky (starší děti) (Po-St v anglickém jazyce)

07:30-08:30

Volná hra

08:30-09:00

Svačinka

09:00-9:30

Ranní kruh – téma týdne

9:30-10:00

Dopolední aktivita

10:00-11:30

Pobyt venku

11:30-12:00

Oběd

12:00-12:30

Pohádka

12:30-14:30

Odpočinkové a relaxační hry (spánek)

14:30-15:00

Odpolední svačinka

15:00-15:30

Odpolední aktivity

15:30-17:30

Volné hry, odchod domů

 

 Odchody domů:

Dopolední program – 12:00 – 13:00

Odpolední program – 15:30 – 17:30


07:30 08:30 Příchod dětí, spontánní hra 08:45 09:00 Pohybová chvilka, hygiena 09:00 09:30 Dopolední svačina 09:30 10:00 Výchovně-vzdělávací činnost, činnosti řízené pedagogem dle týdenního plánu 10:00 11:45 Pobyt venku 12:00 12:30 Hygiena, oběd 12:30 14:30 Odpolední odpočinek, relaxace 14:30 15:00 Hygiena, odpolední svačina 15:00 15:30 Odpolední program spojený s aktivitami 15:30 17:30 Spontánní hra, odchod domů

Vrátit se zpět na školku