Praha 4 Háje Chytrá Sovička

Naše aktivity na školní rok 2023-2024

AKTIVITY V NAŠÍ ŠKOLCE


Většina aktivit je vhodná pro děti od 3 let a jsou zdarma. Mladší děti mají vždy náhradní program. V podzimních a zimních měsících zařazujeme externí aktivitu – návštěvy solné jeskyně. Tato aktivita je zpoplatněna.

DOPOLEDNÍ AKTIVITY PROBÍHAJÍ VŽDY OD 9:30 - 10:00 HODIN (3X TÝDNĚ V ANGLICKÉM JAZYCE)


ODPOLEDNÍ AKTIVITY

PONDĚLÍ

-15:00 – 15:30 Zpíváníčko

Kroužek je veden tak, aby děti získaly k hudbě pozitivní vztah a stala se pro ně radostí.


ÚTERÝ

-15:00 – 16:00 Jóga s Petrou

Cvičení jógy vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se naučí vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit.

 -16:00 – 17:00 Balet pod vedením Petry Padriánové (pro přihlášené)


STŘEDA

-15:00 – 15:30 Hry s padákem

Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené, náčiní. Hudebně pohybové hry s padákem mohou hrát děti v mateřských školách. Rozvíjí pohybové dovednosti, koordinaci pohybu s rytmem, zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvíjí fyzické obratnosti a rychlost.

-15:30 - 16:15 Logopedické hrátky (pro přihlášené)


ČTVRTEK

-15:00 – 15:30 Kroužek deskových her (Mensa Club)

Kroužek je vytvořen ve spolupráci s Mensou pro děti. Hrajeme pečlivě vybrané deskové hry, zařazujeme logické pracovní listy, hádanky, kvízy a mnoho dalšího

-15:30 - 16:15 Hravá angličtina (pro přihlášené)


PÁTEK

-15:00 – 15:30 Pohybové hry

Pohybové aktivity ve školce jsou velmi důležité pro zdravý a harmonický vývoj dítěte. Hry a aktivity jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro děti všech věkových kategorií. Společně si protáhneme svaly, naučíme se nové hry a povídačky.

Vrátit se zpět na školku