Statenice Chytrá Sovička

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity:

Jízda na ponících
V měsících , kdy nám to počasí dovolí jezdíme s dětmi na jízdárnu, kde pod dohledem zkušených instruktorů zažívají děti koulzo jízdy na ponících.

Další volitelné aktivity
Během roku budou na základě zájmu rodičů začleňovány nové aktivity : tenis, taneční hodiny, gymnastika, fotbal aj.

Keramika

Vrátit se zpět na školku