Statenice Chytrá Sovička

Akreditace

V roce 2013 získala naše školka akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení.

Školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účely arcihtektonicky upraveny a schváleny příslušným stavebním úřadem a splňuje tak nejpřísnější kritéria vztahující se na provoz mateřské školy.

Vrátit se zpět na školku