Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Režim dne - DĚTSKÁ SKUPINA

Denní programy rozděleny do 4 tříd dle věku:

Kuřátka - Chickens:      12 - 24 měsíců
Opičky - Monkeys:        24 - 36 měsíců 
Tučňáčci - Penguins:    3 - 4,5 let
Lvíčata - Lions:             4,5 - 6 let

  • program probíhá v souladu s Plánem výchovy a péče
  • do programu zahrnujeme různá divadelní představení, přednášky, výlety či jiné aktivity v závislosti na probíraném tématu 
  • aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí a na nich závisí struktura celého programu.
  • program je dodržován v průběhu celého školního roku. 
  • změny programu se týkají výletů, kulturních akcí nebo jiných činností mimo prostory dětské skupiny.
  • v období letních prázdnin jsou aktivity a denní rozvrh plánovány po jednotlivých týdnech a jsou zaměřeny na konkrétní témata. Letní program také uzpůsobujeme dle počtu přítomných dětí a v závislosti na počasí.
  • o děti do 3 let věku pečují pečující osoby, kapacita této dětské skupiny je 20 dětí.
  • o děti od 3 let věku pečují pečující osoby, kapacita této dětské skupiny je 24 dětí.


Dětská skupina je plně v provozu během všech prázdnin vyhlášených MŠMT ČR, kromě státních svátků ČR. Provoz je tedy celoroční, včetně hlavních letních prázdnin.Vrátit se zpět na školku