Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

EU - Operační program Zaměstnanost

   

Na projekt školek KinderGarten Brno Campus byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku a dětských skupin.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016523 Anglicko - česká školka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016524 Česko - anglická školka


PROJEKT BYL UKONČEN KE DNI 28.2.2022


Soubory ke stažení

Povinna-publicita-OPZ.pdf

Vrátit se zpět na školku