Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Bc. Michaela Tajčová

provozní ředitelka - učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov.

Cameryn Cousar (USA)

lektorka anglického jazyka

Hello! My name is Cameryn Cousar. I am 22 years old and I moved here from San Diego, California where it is always sunny. I moved here because I wanted to see snow and experience the beauty of Prague! In my free time I love exploring the city and eating good food. In San Diego, I worked in childcare and as a gymnastics coach for children. I graduated with a bachelors degree in biology with an emphasis on health and fitness. I am passionate about working with children and I believe that every child is unique and full of incredible potential.

Carmen Lee Boulanger (Canada)

lektorka anglického jazyka

Hello, My name is Carmen Boulanger, I’m 22 and from Winnipeg, Canada! I love working with kids and helping them learn and grow. I have worked with many ages of kids in Canada from 1 to 15 Year olds, I have ran my own summer camp, worked at a Daycare and school! I also coached three different sports for 7 years and ran a boys and girls club after school for years. I’m so happy to be in Prague and can’t wait to learn with all the kids!

Kateřina Hanišová

asistentka pedagoga


Katka úspěšně vystudovala gymnázium v Českém Brodě, maturovala z předmětů český a anglický jazyk a z dějin umění. Dále nastoupila na Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, kde dosud studuje obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Na škole absolvovala plavecký kurz. Katka se věnuje hře na klavír, kytaru a flétnu. Již od střední školy se věnuje dětské animaci, kde jako klaunka, pirátka či princezna obohacuje své zkušenosti s prací s dětmi. Ve zbývajícím čase pracuje jako chůva. Další zkušenosti s dětmi nabyla jako učitelka dramatického kroužku, vedoucí dětského tábora nebo na praxích v pražských mateřských školách.


Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Vrátit se zpět na školku