Praha 4 Chodov Chytrá Sovička

Akreditace a šablony

Naše školka Chytrá Sovička patří mezi jednu ze soukromých školek, která byla zařazena Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol a školských zařízení. Tato akreditace potvrzuje, že školka je provozována v prostorách, které musí splňovat náročné hygienické normy, garantuje propracovaný školní vzdělávací program a kvalitní pedagogický personál. 

V naší mateřské školce je také od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem „Chytrá sovička-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009907, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

Vrátit se zpět na školku