Praha 4 Rozárčina

Cenové programy

Program All Inclusive:


3x týdně4x týdně5x týdně
08:00 - 18:00 - celý den18.000,- CZK / měsíc19.000,- CZK / měsíc20.000,- CZK / měsíc
08:00 - 13:00 - dopoledne15.000,- CZK / měsíc16.000,- CZK / měsíc17.000,- CZK / měsíc

Měsíční školné zahrnuje:

 • Kompletní vzdělávací program v anglickém jazyce
 • Mensa NTC Learning club
 • Klub Předškoláka - Písmáčkovy úkoly
 • Interaktivní tabule - výukové programy akreditované MŠMT
 • Logopedická prevence - Logohrátky
 • Stravné (přesnídávka, oběd, odpolední svačina) a pitný režim
 • Odpolední aktivity (například: Mensa klub, hra na flétnu, sportovní průprava, klub vaření, čtenářský klub, hudební klub a jiné)
 • Výlety a tematické akce (1x měsíčně)
 • Fotografování ve školce (1x ročně)
 • Health week ve školce (1x ročně) -  návštěva odborníka (logoped, psycholog, fyzioterapeut, oční vyšetření a jiné)
 • Vstup na webové kamery umístěné ve školce
 • Pojištění dětí

Měsíční školné nezahrnuje:

 • Školku v přírodě
 • Metoda dobrého startu - 2.500,- CZK
Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. U dětí aktivizují psychický rozvoj, připravují na výuku čtení a psaní, posilují komunikativní dovednosti verbální i neverbální, zrakové a sluchové percepce, pravolevou a prostorovou orientaci, rozvíjí hudebně-pohybové dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, podporují psychickou odolnost, prosociální myšlení a chování a mnohem více.

 • Metoda zahrnuje 25 lekcí
 • 1 terapeutická lekce týdně = 45 minut
 • 1 ks pracovní sešit
 • 2 ks polštářek
 • 2 ks ozvučná dřívka

Vrátit se zpět na školku