Praha 4 Kunratice

Náš tým

Všichni učitelé v mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

Mgr. Jana Ježková Dis.

ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží..
Studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika si doplnila kvalifikaci.

Jindřich Ettl

učitel

 Jindra studoval pedagogickou fakultu UK obor výtvarná výchova a pedagogika. Pracoval jako učitel AJ na základní škole. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění a procházkám přírodu. Práce s dětmi mu dělá radost a těší se, co vtipného s dětmi každý den zažije. V současné době si dodělává vzdělání na VOŠ Evropská obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Mgr. Kateřina Čapková

učitelka

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Po mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit své znalosti angličtiny, nabyté během několikaměsíčního studijního pobytu ve Velké Británii, a vystudovala jsem bakalářské studium v pedagogickém oboru ‚Angličtina jako cizí jazyk‘, v magisterském stupni pak obor ‚Anglofonní studia‘.

Vyučovala jsem angličtinu děti všech věkových skupin a získané zkušenosti mě přesvědčily o smysluplnosti výuky přirozeným způsobem, pro což je mezinárodní mateřská škola ideální prostředí. Své pedagogické znalosti a zkušenosti ráda prohlubuji v odborných kurzech a seminářích. Získala jsem například mezinárodní certifikát organizace  International House ‚Teaching Very Young Learners‘ a mezinárodní certifikát pro výuku angličtiny metodou Helen Doron. Absolvovala jsem dále seminář Dys-centra Praha ‚Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku‘, seminář ‚Zdravá abeceda‘ a semináře pro výuku angličtiny ‚WattsEnglish‘.

Cennými zkušenostmi pro práci s dětmi je mi také výchova mých dvou synů.

Alina Polovko

učitelka

Jmenuji se Alina Polovko. Pocházím z Ukrajiny. Do České Republiky jsem se  přestěhovala v dětství.Vystudovala jsem Střední Pedagogické lyceum na Dejvické, které zahrnovalo praxi s dětmi. Po střední škole jsem odletěla do USA, kde jsem studovala Summit International School. V průběhu studia jsem měla možnost práce s dětmi a učit se od učitelů ze zahraničí. Jsem neustále v procesu studia. Jsem velice ráda, že mohu být součástí tak skvělého týmu ve školce v Kunraticích. 

Reina Quadros

učitelka

Reina je vystudovanou učitelkou angličtiny. Narodila se a vyrostla v Indii. Angličtina je od narození jejím prvním jazykem. Studovala na škole St. Xavier’s College a St. Helena‘s High School, kam se po studiích vrátila jako učitelka angličtiny a historie prvního stupně základní školy. Neprve vystudovala ekonomii a sociologii, ale během studií propadla lásce k učení, a proto si dále doplnila bakalářské vzdělání v oboru učitelství angličtiny a ekonomie. Procestovala také Mumbai jako dobrovolná pracovnice-učitelka pro různé neziskové organizace. V létě roku 2016 přišla do Prahy, kde si udělala TEFL kurz. Během pobytu v Praze se do Prahy zamilovala a rozhodla se vrátit. Reininou vášní je divadlo, hudba a poezie.

Marina Vasquez

učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuky anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi. Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

Benter Auma Odiwa

rodilá mluvčí, učitelka

Benter pochází z Keni, kde je angličtina úřední jazyk. Do České republiky se přestěhovala v roce 2018.  Benter vystudovala v rodné zemi pedagogickou školu a od roku 2013 zde pracovala jako učitelka. Po příjezdu do České republiky pracovala jako učitelka anglického jazyka v dětské skupině v Pacově. Letos se přestěhovala do Prahy a těší jí práce s dětmi u nás ve školce  Volný čas tráví hlavně se svým synem.

Vendula Dubová"Wendy"

provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

Tereza Bartáková

učitelka (v součastné době na mateřské dovolené)

Paní učitelka Tereza se narodila ve Slezském Bohumíně, kde už se jako desetiletá rozhodla být učitelkou. Tento sen si splnila na Střední Pedagogické škole v Kroměříži, která se řadí mezi nejlepší pedagogické školy u nás. Poté začala studovat na Univerzitě Karlově Učitelství pro první stupeň základní školy, ale studium později ukončila a nastoupila do státní školky Blatenská, kde pracovala několik let. Poté odletěla na rok pracovat jako Au pair do Spojených států amerických a po krátké pedagogické pauze se vrátila opět ke svému učitelskému povolání.

Mgr. Lucie Krejčí

zástupkyně ředitelky (od 5/2018 na mateřské dovolené)

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má více než desetiletou praxi v bilingvním vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Stimulační program Maxík, Matematika všemi smysly, Grafomotorika nejsou jen pracovní listy a další. V roce 2018 vydala učebnici angličtiny Matt the Bat pro 1. třídu v nakladatelství Fraus.

Vrátit se zpět na školku