Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Praha 4 Chodov Chytrá Sovička > Aktuality MŠMT!

Aktuality MŠMT!

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 4. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Podrobné informace jsou uvedeny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Za každý den nepřítomnosti musí d¨rodiče dítěte odevzdat omluvenku. Tu předají dětem paní učitelky ve školce.

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.